Lidmaatschap

Om een juiste keuze te maken is het verstandig om een proefles af te spreken. Vul hiertoe het formulier onderaan deze pagina in.

Aanmelding voor het lidmaatschap van Balletschool Annelies Marijs altijd schriftelijk door het volledig invullen en ondertekenen van een “Aanmeldingsformulier” dat in de balletschool verkrijgbaar is.

Bij aanmelding van minderjarigen is een handtekening van de ouder of verzorger vereist.
Na ontvangst van het “Aanmeldingsformulier” wordt het lidmaatschap schriftelijk bevestigd.
Inschrijving als lid / leerling is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.

LESGELD  PER  LES   (Balletseizoen 2023 / 2024)

Het lesgeld wordt berekend over een heel balletseizoen.
Het balletseizoen loopt van september tot en met juni, globaal genomen 10 maanden.

kinderen tot 13 jaar:         € 265,00 voor hele balletseizoen  of  10 termijnen van € 26,50 per termijn
vanaf 13 tot 18 jaar:         € 295,00 voor hele balletseizoen  of  10 termijnen van € 29,50 per termijn
18 jaar en ouder:               € 335,00 voor hele balletseizoen  of  10 termijnen van € 33,50 per termijn

Betaling van het lesgeld kan:
a. bij vooruitbetaling ineens voor het hele seizoen/jaar  of
b. in 10 maandelijkse termijnen, te weten vóór of op
    1 september, 1 oktober, 1 november, 1 december, 1 januari, 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei en 1 juni.

Er worden geen rekeningen of acceptgiro’s verstuurd. Leerlingen zorgen zelf voor tijdige betaling.
Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan.

Bij betaling van het lesgeld steeds de naam en het leerlingnummer vermelden.
Overboeking van het lesgeld kan op één van de volgende bankrekeningen ten name van J.M.E. Marijs

IBAN:  NL92 INGB 0004 0230 88   of
            NL50 RABO 0387 0317 74

KORTINGSREGELINGEN

Per leerling is één kortingsregeling toegestaan!

1. Op iedere tweede les binnen een gezin* :                        € 30,00 per hele balletseizoen  of  € 3,00 korting per termijn.
2. Op iedere derde en volgende les binnen een gezin* :     € 60,00 per hele balletseizoen  of  € 6,00 korting per termijn.
3. Voordeelpakket (4 lessen per week) voor één leerling:  € 975,00 per heel balletseizoen  of  € 97,50 per termijn.
     Elke les meer dan deze 4 lessen per week kost              € 135,00 per heel balletseizoen  of  € 13,50 per termijn extra.
4. Bij betaling ineens voor het hele balletseizoen                € 2,50 korting.
    Deze korting geldt alleen als nog geen andere korting van toepassing is.

*  Onder “gezin” wordt verstaan: gezinsleden die op hetzelfde adres wonen.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Beëindiging van het lidmaatschap altijd schriftelijk (brief of e-mail).
De opzegtermijn is één hele kalendermaand.

Proefles aanvragen

Om een juiste keuze te maken is het handig om een proefles af te spreken. Vul hieronder het formulier in.