Donderdag 22 augustus jl. was Flevo Dance Wear wederom met dozen vol spitzen in de balletschool.
In coronatijd is zo’n sessie best speciaal: gemondmaskerd spitzen passen.
Hopelijk is dit een eenmalige belevenis geweest.
Ondanks alles is “Spitzendag 2020” toch voor alle partijen succesvol te noemen.

Voor veel mensen is het aannaaien van de elastieken en linten aan de spitzen en het plakken van de leertjes een hele klus.
Om u hierin te ondersteunen staan op de link  http://www.pointes-on-tour.com een aantal pdf-bestandjes waar het een en ander wordt uitgelegd.

In de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. is het kader geschetst van te treffen maatregelen om het coronavirus terug te dringen.
Naar aanleiding hiervan kwamen veel vragen over de balletlessen.
Daarom op deze plaats voor alle duidelijkheid:

ALLE balletlessen gaan gewoon door op de voor corona aangepaste tijden en met in achtneming van het voor corona opgestelde protocol.

Deze conclusie is gebaseerd op hetgeen op de website Rijksoverheid staat vermeld bij “Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport”:
– Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1½ meter afstand te houden.
– Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.

Het feit dat ballet en dansen onder de paraplu “sport” vallen hebben we geleerd tijdens deze coronacrisis. Qua begrip valt het onder kunst en cultuur, maar wat de uitoefening betreft hanteert men de regels voor sport.

Alle leerlingen hebben medio augustus de gebruikelijke brief ontvangen met alle informatie over het nieuwe balletseizoen.
Ondanks alle beperkingen veroorzaakt door het coronavirus is iedereen toch blij weer met dansen te kunnen starten.
De eerste lesdag is maandag 31 augustus 2020.
Alle leerlingen is op het hart gedrukt:
– de aangepaste lestijden te bestuderen,
– de regels uit het “protocol voor  balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis” nauwgezet op te volgen en
– na terugkomst van vakantie in een risicogebied de quarantaine richtlijnen te volgen alvorens naar balletles te komen.
En ja, ondanks alle beperkingen zijn wij van plan er een mooi en leerzaam jaar van te maken!

Het balletseizoen 2019/2020 is afgesloten.
De zomervakantie is begonnen.
Half augustus krijgen alle leerlingen de nieuwsbrief met alle informatie over het nieuwe balletseizoen 2020/2021.

Goede vakantie gewenst!

PROTOCOL Balletschool Annelies Marijs voor balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

Aankomst in en vertrek uit de balletschool

De balletles

Ede, 1 juli 2020

 

Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn.
In deze onzekere en rare tijden missen jullie en ik onze lessen.
Ernst Meisner, artistiek directeur van de Nationale Balletacademie en coördinator van de Junior Company, geeft een aantal  barres op Youtube. Deze deel ik graag met jullie. 

De eerste (23 maart):    https://youtu.be/FrISNpG0bZk 

De tweede (27 maart):  https://www.youtube.com/watch?v=2ASYNWVfwnY

De derde (3 april):          https://www.youtube.com/watch?v=Hxy32UHylno

De vierde (6 april):         https://www.youtube.com/watch?v=IkAMT3JvzEI&feature=push-fr&attr_tag=BzMU95vJ5aow4_eh%3A6

De vijfde (10 april):        https://www.youtube.com/watch?v=n6e__wBTSVU

De zesde (13 april):       https://www.youtube.com/watch?v=F2liqgeqsRI

De zevende (17 april):   https://www.youtube.com/watch?v=K-NUytjOBQc

De achtste (24 april):     https://www.youtube.com/watch?v=Ez8KVyAP-BE

De negende (1 mei):      https://www.youtube.com/watch?v=Eobd04cPV6g

De tiende (8 mei):           https://www.youtube.com/watch?v=CRwb307G1nQ

De elfde (11 mei):           https://www.youtube.com/watch?v=OeEDoXZj7j8

Na de persconferentie woensdag 6 mei jl. is naar mijn mening duidelijk dat met de nodige beperkingen balletlessen vanaf dinsdag 2 juni a.s. mogelijk zijn. De uitgewerkte plannen hiertoe heb ik ter accordering aan regelgevers voorgelegd. Ik kijk uit naar de reactie.
Ik houd jullie op de hoogte.

Blijf gezond!
Hartelijke groet,
Annelies Marijs

vrijdag 22 mei 2020

Jammer, de bestuurders verlenen geen toestemming om binnen te starten met de balletlessen.
Dus dan gaan we op dinsdag 2 juni a.s. maar naar buiten. Het parkeerterrein wordt klaar gemaakt voor de balletlessen.

gepubliceerd donderdag 7 mei 2020

Persconferentie stappenplan afbouw coronamaatregelen

Vol verwachting aan de buis gekluisterd. Maar wat een teleurstelling. Niets dat doet vermoeden dat door de bedenkers van de plannen aan een balletschool is gedacht. Wel in het vragenuurtje nog even een gedachtewisseling over “sportscholen”; daar wordt nog verder over gedacht………
In het kader van de aangekondigde stappen past naadloos het weer – voorzichtig – opstarten van de balletlessen. Natuurlijk met de nodige beperkingen. Het plan hiertoe en de protocollen liggen klaar. Helaas nog geen groen licht.
Nu niet meer “rustig” de ontwikkelingen afwachten. De bestuurders en regelgevers krijgen de mogelijkheden en de uitgewerkte plannen voorgelegd met de concrete vraag groen licht te geven voor de start van aangepaste balletlessen van Balletschool Annelies Marijs op dinsdag 2 juni a.s. 

Ik houd jullie van de vorderingen op de hoogte en ik hoop jullie snel weer te zien.

Annelies Marijs

gepubliceerd dinsdag 7 april 2020

Vandaag dinsdag 7 april 2020 wordt door PostNL bij alle leerlingen de brief bezorgd met praktische mededelingen en afspraken die verband houden met de coronacrisis.

gepubliceerd dinsdag 31 maart 2020

De persconferentie van de overheid over de vervolgmaatregelen tegen uitbreiding van het coronavirus maakt helaas duidelijk dat de balletschool tot 28 april a.s. gesloten moet blijven. 
Of vanaf dan de balletlessen weer kunnen starten is niet zeker.
We moeten het vervolg maar “rustig” afwachten; er zit niets anders op.
Voor de lesgelden moet een regeling worden getroffen. Ik ben bezig met een plan en vraag nog een beetje meer geduld en begrip van jullie.

Ik mis jullie.
Ik wens jullie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
Ik hoop jullie snel weer te zien.

Annelies Marijs

gepubliceerd op maandag 16 maart 2020

U heeft het ongetwijfeld al via de media gehoord:
het kabinet heeft besloten dat ook balletscholen de deuren tot 6 april a.s. gesloten moeten houden. 
Ik hoop van ganser harte dat iedereen gezond blijft en dat wij maandag 6 april a.s. weer normaal les kunnen geven.

Annelies Marijs

gepubliceerd op zondag 15 maart 2020 om 17.00 uur:

Ook ik geef gehoor aan het verzoek van het kabinet en sluit de balletschool met ingang van morgen maandag 16 maart 2020 tot nader te bepalen datum. 

Annelies Marijs

gepubliceerd op vrijdag 13 maart 2020 om 20.30 uur:

Uiteraard volg ik de ontwikkeling van de maatregelen, die genomen worden om verspreiding van het coronavirus te beteugelen, op de voet.
Gegeven de huidige stand van zaken zie ik geen aanleiding om de balletlessen te staken.
De balletlessen gaan dus gewoon door.
Ik neem aan dat leerlingen, die gezondheidsklachten hebben, op eigen initiatief de les verzuimen.
In de balletschool besteden wij extra aandacht aan handhygiëne en het reinigen van de barres,  de deurklinken en de trapleuningen.

Mochten er – onverhoopt – verdergaande maatregelen noodzakelijk worden dan ontvangt u hiervan bericht via de website, uw WhatsApp-groep, per e-mail of telefonisch; al naar gelang uw bereikbaarheid.

Annelies Marijs

Zaterdag 15 juni jl. traden de leerlingen van Balletschool Annelies Marijs op in Theater Cultura te Ede. Zij dansten de voorstelling “De Geheime Tuin”. En ja – zoals beloofd – de tuin ging open. Al dansend in prachtige kostuums en op mooie – soms indringende – muziek werden de geheimen onthuld: de bloemetjes en de bijtjes, onzekerheid tussen voorjaarsbloemen, een raadselachtig theekransje bij een fontein waar tijdens een visioen een nachtvlinder verschijnt terwijl in de maneschijn het onheil van een geheime liefde aanstaande is. Werkelijk een sprankelende, speelse en onderhoudende balletvoorstelling. Met een enthousiast applaus maakten de toeschouwers duidelijk genoten te hebben. Beide voorstellingen waren uitverkocht. De dansers/leerlingen hebben genoten. Zij hebben hun beste beentje voor gezet. Ook de 16e voorstelling van Balletschool Annelies Marijs is ronduit geslaagd te noemen!

Balletschool Annelies Marijs actualiseert haar privacybeleid naar aanleiding van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden in Nederland en in de  Europese Unie. De AVG uniformeert de privacywetgeving binnen de Europese Unie en verfijnt de transparantievoorschriften voor de wijze waarop bedrijven en instellingen binnen de Unie hun gegevensverwerking beschrijven.
De Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs geeft u inzicht in de zorgvuldige omgang met en archivering van de persoonsgegevens die u Balletschool Annelies Marijs  ter beschikking stelt.

De privacyverklaring omvat
1) de beschrijving van de privacyprocedures,
2) de uitleg over welke gegevens het gaat,
3) hoe met deze gegevens wordt omgegaan en
4) welke mogelijkheden u hebt om invloed uit te oefenen op de omgang met uw persoonlijke gegevens.

U vindt de Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs op de website (www.balletschoolanneliesmarijs.nl/privacy).
Uw eventuele aanvullende vragen hierover graag via info@balletschoolanneliesmarijs.nl.