Voor de kinderen zijn in juni a.s. “Open Lessen”.
Een “Open Les” is een les waarbij ouders en verzorgers welkom zijn om de vorderingen van hun kind te bewonderen.

Deze “Open Lessen” worden gegeven op:

dinsdag 14 juni a.s. 16:45-17:45 uur voor de kinderles klassiek ballet vanaf 9 jaar,

woensdag 15 juni a.s. 14:45-15:30 uur voor les algemene dansvorming,

vrijdag 17 juni a.s. 17:00-17:50 uur voor de les streetdance/hiphop vanaf 7 jaar en

woensdag 22 juni a.s. 15:30-16:20 uur voor de kinderles klassiek ballet 6, 7 en 8 jaar.

Maandag 17 januari a.s. starten ALLE lessen weer.
Check a.u.b. de lestijden !!!
Het “Lesrooster tijdens Coronacrisis Balletseizoen 2021/2022” is van kracht.
Dit rooster staat ook op de website in de rubriek “LESROOSTERS”.

Regels voor deelname aan de lessen en het bezoeken van de balletschool:
1.
personen van 18 jaar en ouder moeten een coronatoegangsbewijs hebben en
2.
personen van 13 jaar en ouder dragen een mondkapje; tijdens de les mag het af.

Tot slot nog dit:
houdt u aan de basisregels,
– blijf bij klachten thuis en
– volg quarantaine regel
s op.

Een goede, veilige en gezonde jaarwisseling gewenst!
En wat ons betreft: OOK DANSEND 2022 IN en DOOR

Vanaf zaterdag 6 november 2021 geldt voor personen van 18 jaar en ouder voor deelname aan de balletlessen een coronatoegangsbewijs.
Dit betekent dat bij binnenkomst van de balletschool bij iedereen van 18 jaar en ouder de persoonlijke QR-code wordt gescand.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.
Testen is gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen.
Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

Voor bezoekers van de balletschool van 18 jaar en ouder is het dus noodzakelijk:
a. de persoonlijke QR-code èn een geldig ID-bewijs bij zich te hebben of
b. een persoonlijk coronatoegangsbewijs op papier èn een geldig ID-bewijs bij zich te hebben.

Geldig ID-bewijs: een paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

De brieven met informatie over het nieuwe balletseizoen zijn gepost!
Als Post.nl de belofte waarmaakt ontvangt iedere leerling dinsdag 17 augustus deze brief.

De eerste lesdag is woensdag 1 september 2021.

In deze brief worden verder diverse onderwerpen behandeld:
– de hoop op het weer kunnen realiseren van een voorstelling,
– het aanhouden van het wegens Covid-19 aangepaste lesrooster,
– het van kracht blijven van het “protocol voor balletlessen tijdens de coronacrisis”,
– de wijzigingen van de lesgelden en de lesgeldregelingen,
– de oproep alle voorschriften voor haar, kleding en schoeisel strikt op te volgen en
– de aanbeveling de website van de balletschool regelmatig te raadplegen.

Tot slot de mededeling dat erop wordt vertrouwd dat iedereen, die in nauw contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus of die terugkomt uit een risicogebied, de verantwoordelijkheid neemt om eerst naar balletles te komen nadat voldaan is aan de verplichte quarantaine richtlijnen van de overheid.

Dansen vraagt inspanning, maar is tevens ontspannend en geeft een fijn gevoel.
Samen maken wij er – zoals ieder jaar en ondanks eventuele beperkingen – een mooi, leerzaam en sfeervol balletseizoen van.

Het balletseizoen 2020/2021 is voorbij.
Na een voorgaand verwarrend balletseizoen begonnen wij aan een nieuw en naar wij hoopten zo normaal mogelijk seizoen.
Het volgen van de inmiddels ingeburgerde protocollen vonden wij gegeven de omstandigheden niet abnormaal; er was immers nog geen vaccin.
Helaas het verliep anders.
Het coronavirus tierde dusdanig dat weer diverse beperkende maatregelen noodzakelijk waren en er dinsdag 15 december jl. zelfs een 2e lockdown inging.
Naast handen wassen, geen knuffels, geen handen schudden en 1½ meter uit elkaar blijven vanaf toen ook geen balletlessen meer.
Eerst dinsdag 6 april jl. mochten de leerlingen onder 27 jaar weer op les komen buiten in de tent die speciaal voor balletlessen buiten is gebouwd en woensdag 19 mei jl. mochten alle leerlingen weer aan de slag in de buitenballetstudio. Overigens was vanaf deze woensdag weer les in de zaal toegestaan voor leerlingen t/m 17 jaar en ingaande zaterdag 5 juni jl. mocht iedereen weer in de zaal.
Alle balletlessen weer binnen – weliswaar nog steeds met een streng protocol – maar een opluchting, want de tent gaf bescherming maar met kou en regen was het er niet altijd echt prettig.
Tijdens de lockdown zijn voor alle leerlingen lessen op video aangeboden en daarnaast voor de jongsten ook kleurplaten. Maar toch…..’n doekje voor ‘t bloeden.
Ik ben dankbaar dat jullie de balletschool trouw zijn gebleven.
U mag weten dat mij dat een warm en goed gevoel geeft.
Net als vorig seizoen is ook dit seizoen een regeling voor het lesgeld getroffen.
Vrijdag 9 juli 2021 de laatste balletlessen van het seizoen.
Daarna blijft de balletschool ruim 1½ maand gesloten: zomervakantie!
Ik wens iedereen toe dat – ondanks alle beperkingen van de crisis – volop van deze vakantie wordt genoten.
Pas daarbij wel goed op je zelf en op anderen en blijf bovenal gezond.
Gebruikelijk is dat half augustus alle leerlingen een nieuwsbrief met het nieuwe lesrooster, de bedragen voor de lesgelden en alle andere informatie voor het nieuwe balletseizoen ontvangen.
Dat gaat ook dit jaar zeker gebeuren.
Of en zo ja welke beperkingen bij ingang van het nieuwe balletseizoen van kracht zullen zijn weten we nog niet. Dat zien we dan weer.
Een ding is zeker: begin het nieuwe balletseizoen is het merendeel van de volwassen leerlingen gevaccineerd en dat geeft alweer een veiliger gevoel ofschoon het zeker niet betekent dat men nergens meer rekening mee hoeft te houden, integendeel!
N
ogmaals een goede vakantie toegewenst en graag tot in het nieuwe seizoen.

PROTOCOL

Balletschool Annelies Marijs tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden corona klachten heeft;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
volg nauwgezet de RIVM-voorschriften inzake noodzakelijke quarantaine op;
wanneer er tijdens de balletles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1½ meter afstand;
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
trek thuis je balletkleding aan;
houd bij balletles buiten qua kleding rekening met de buitentemperatuur;
ga voordat je naar de balletschool vertrekt thuis naar het toilet;
was vóór je vertrek naar de balletles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
was je handen thuis met water en zeep ook na het bezoek aan de balletschool;
trek thuis je balletkleding uit;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
de lestijden en lesduur zijn aangepast;
tussen iedere les is ongeveer een kwartier ruimte;
kom niet eerder dan 10 minuten vóór de balletles aan in de balletschool of bij de balletvloer op het buitenterrein en ga direct na de balletles naar huis.

Aankomst in en vertrek uit de balletschool of de balletvloer op het buitenterrein

vanaf 13 jaar draag je bij binnenkomst een mondkapje;
iedere deelnemer aan de balletles betreedt afzonderlijk de balletschool en de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein;
komen toevallig deelnemers gelijktijdig aan dan geeft iedereen met inachtneming van minimaal 1½ meter de ander de ruimte om rustig en ongehinderd de balletschool en -zaal of de balletvloer op het buitenterrein te betreden;
de kleedkamers en de toiletten in de balletschool zijn gesloten;
in de hal van de balletschool of aan de kapstok op het buitenterrein kan eventueel een jas worden opgehangen;
na de balletles verlaat iedere deelnemer afzonderlijk de balletzaal en de balletschool of de balletvloer op het buitenterrein;
deelnemers zorgen dat zij elkaar niet passeren bij het betreden of verlaten van de balletschool en de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein en zij volgen hierbij de aanwijzingen van de leiding strikt op;
deelnemers nemen voor, tijdens en na de balletles de gebruikelijke hygiëne maatregelen alsmede de 1½ meter onderlinge afstand in acht.

De balletles

de balletles die buiten wordt gegeven kan bij zeer slecht weer worden gecanceld (raadpleeg in deze situaties de website);
tijdens de balletles mag het mondkapje worden afgedaan;
deelnemers kunnen vóór de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
al naar gelang de aard van de les stellen de deelnemers zich op aan de barre bij het toegewezen gemarkeerde deel en/of stellen zij zich op in het toegewezen gemarkeerde vak in de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein;
na de les worden de barres door de deelnemers gereinigd met de aanwezige schoonmaakmiddelen;
deelnemers kunnen na de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
deelnemers nemen bij het verlaten van de balletzaal de 1½ meter onderlinge afstand in acht en vanaf 13 jaar geldt dat ook het mondkapje weer wordt gedragen;
deelnemers volgen in alles de aanwijzingen van de leiding / docent strikt op.

Ede, april 2021

Zaterdag 15 juni 2019 traden de leerlingen van Balletschool Annelies Marijs op in Theater Cultura te Ede. Zij dansten de voorstelling “De Geheime Tuin”.
En ja – zoals beloofd – de tuin ging open.
Al dansend in prachtige kostuums en op mooie – soms indringende – muziek werden de geheimen onthuld: de bloemetjes en de bijtjes, onzekerheid tussen voorjaarsbloemen, een raadselachtig theekransje bij een fontein waar tijdens een visioen een nachtvlinder verschijnt terwijl in de maneschijn het onheil van een geheime liefde aanstaande is. Werkelijk een sprankelende, speelse en onderhoudende balletvoorstelling. Met een enthousiast applaus maakten de toeschouwers duidelijk genoten te hebben. Beide voorstellingen waren uitverkocht.
De dansers/leerlingen hebben genoten. Zij hebben hun beste beentje voor gezet. Ook de 16e voorstelling van Balletschool Annelies Marijs is ronduit geslaagd te noemen!

Balletschool Annelies Marijs actualiseert haar privacybeleid naar aanleiding van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden in Nederland en in de  Europese Unie. De AVG uniformeert de privacywetgeving binnen de Europese Unie en verfijnt de transparantievoorschriften voor de wijze waarop bedrijven en instellingen binnen de Unie hun gegevensverwerking beschrijven.
De Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs geeft u inzicht in de zorgvuldige omgang met en archivering van de persoonsgegevens die u Balletschool Annelies Marijs  ter beschikking stelt.

De privacyverklaring omvat
1) de beschrijving van de privacyprocedures,
2) de uitleg over welke gegevens het gaat,
3) hoe met deze gegevens wordt omgegaan en
4) welke mogelijkheden u hebt om invloed uit te oefenen op de omgang met uw persoonlijke gegevens.

U vindt de Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs op de website (www.balletschoolanneliesmarijs.nl/privacy).
Uw eventuele aanvullende vragen hierover graag via info@balletschoolanneliesmarijs.nl.

“Dansen gaat veroudering van brein tegen” is de kop van een artikel dat Dennis Rijnvis op 25 augustus 2017 schreef op de site NU.NL.
Dit artikel is gebaseerd op de uitslag van een recent Duits onderzoek.
Via de link http://www.nu.nl/wetenschap/4894916/dansen-gaat-veroudering-van-brein-tegen.html komt u bij het artikel.