Helaas moet de balletschool nog wat langer dicht blijven.
De lockdown in Nederland duurt voort en dat betekent dat ook de deur van de balletschool voorlopig gesloten blijft, nl. tot en met dinsdag 9 februari 2021.
Houd moed en blijf gezond.

PROTOCOL Balletschool Annelies Marijs                 (versie  1-12-2020)

voor balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

-voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
-blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,  benauwdheid of koorts;
-blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de balletles komen;
-blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze  persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
-wanneer er tijdens de balletles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
-houd 1½ meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar);
-hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
-trek thuis je balletkleding aan;
-ga voordat je naar de balletschool vertrekt thuis naar het toilet;
-was vóór je vertrek naar de balletles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
-was je handen thuis met water en zeep ook na het bezoek aan de balletschool;
-trek thuis je balletkleding uit;
-vermijd het aanraken van je gezicht;
-schud geen handen;
-de lestijden en lesduur zijn aangepast;
-tussen iedere les is een kwartier ruimte;
-kom niet eerder dan 10 minuten vóór de balletles aan in de balletschool en ga direct na de balletles naar huis.

Aankomst in en vertrek uit de balletschool

-vanaf 13 jaar draag je bij binnenkomst een mondkapje;
-er nemen maximaal 12 personen deel aan een balletles;
-iedere deelnemer aan de balletles betreedt afzonderlijk de balletschool en de balletzaal;
-komen toevallig deelnemers gelijktijdig aan dan geeft iedereen met inachtneming van minimaal 1½ meter de ander de ruimte om rustig en ongehinderd de balletschool en -zaal te betreden;
-de kleedkamers en de toiletten in de balletschool zijn gesloten;
-in de hal van de balletschool kan eventueel een jas worden opgehangen;
-na de balletles verlaat iedere deelnemer afzonderlijk de balletzaal en de balletschool;
-deelnemers zorgen dat zij elkaar niet passeren bij het betreden of verlaten van de balletschool en de balletzaal en zij volgen hierbij de aanwijzingen van de leiding strikt op;
-deelnemers nemen voor, tijdens en na de balletles de gebruikelijke hygiëne maatregelen alsmede de 1½ meter onderlinge afstand in acht.

De balletles

-tijdens de balletles mag het mondkapje worden afgedaan;
-het aantal deelnemers is afhankelijk van de soort les en bedraagt maximaal 12 (excl. de docent);
-deelnemers kunnen vóór de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
-al naar gelang de aard van de les stellen de deelnemers zich op aan de barre bij het toegewezen gemarkeerde deel en/of stellen zij zich op in het toegewezen gemarkeerde vak in de balletzaal;
-wisseling van barre naar zaaloefeningen steeds met inachtneming van minimaal 1½ meter onderlinge afstand;
-de gemarkeerde vakken zijn zo gesitueerd dat binnen het vak de oefeningen kunnen worden gedaan met inachtneming van minimaal 1½ meter afstand tot anderen;
-na de les worden de barres door de deelnemers gereinigd met de aanwezige schoonmaakmiddelen;
-deelnemers kunnen na de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
-deelnemers zorgen dat zij bij het verlaten van de balletzaal de 1½ meter onderlinge afstand in acht nemen en vanaf 13 jaar geldt dat ook het mondkapje weer wordt gedragen;
-deelnemers volgen in alles de aanwijzingen van de leiding / docent strikt op.

Ede, 1 december 2020

Donderdag 22 augustus jl. was Flevo Dance Wear wederom met dozen vol spitzen in de balletschool.
In coronatijd is zo’n sessie best speciaal: gemondmaskerd spitzen passen.
Hopelijk is dit een eenmalige belevenis geweest.
Ondanks alles is “Spitzendag 2020” toch voor alle partijen succesvol te noemen.

Voor veel mensen is het aannaaien van de elastieken en linten aan de spitzen en het plakken van de leertjes een hele klus.
Om u hierin te ondersteunen staan op de link  http://www.pointes-on-tour.com een aantal pdf-bestandjes waar het een en ander wordt uitgelegd.

Alle leerlingen hebben medio augustus de gebruikelijke brief ontvangen met alle informatie over het nieuwe balletseizoen.
Ondanks alle beperkingen veroorzaakt door het coronavirus is iedereen toch blij weer met dansen te kunnen starten.
De eerste lesdag is maandag 31 augustus 2020.
Alle leerlingen is op het hart gedrukt:
– de aangepaste lestijden te bestuderen,
– de regels uit het “protocol voor  balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis” nauwgezet op te volgen en
– na terugkomst van vakantie in een risicogebied de quarantaine richtlijnen te volgen alvorens naar balletles te komen.
En ja, ondanks alle beperkingen zijn wij van plan er een mooi en leerzaam jaar van te maken!

PROTOCOL Balletschool Annelies Marijs voor balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

Aankomst in en vertrek uit de balletschool

De balletles

Ede, 1 juli 2020

 

Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn.
In deze onzekere en rare tijden missen jullie en ik onze lessen.
Ernst Meisner, artistiek directeur van de Nationale Balletacademie en coördinator van de Junior Company, geeft een aantal  barres op Youtube. Deze deel ik graag met jullie. 

De eerste (23 maart):    https://youtu.be/FrISNpG0bZk 

De tweede (27 maart):  https://www.youtube.com/watch?v=2ASYNWVfwnY

De derde (3 april):          https://www.youtube.com/watch?v=Hxy32UHylno

De vierde (6 april):         https://www.youtube.com/watch?v=IkAMT3JvzEI&feature=push-fr&attr_tag=BzMU95vJ5aow4_eh%3A6

De vijfde (10 april):        https://www.youtube.com/watch?v=n6e__wBTSVU

De zesde (13 april):       https://www.youtube.com/watch?v=F2liqgeqsRI

De zevende (17 april):   https://www.youtube.com/watch?v=K-NUytjOBQc

De achtste (24 april):     https://www.youtube.com/watch?v=Ez8KVyAP-BE

De negende (1 mei):      https://www.youtube.com/watch?v=Eobd04cPV6g

De tiende (8 mei):           https://www.youtube.com/watch?v=CRwb307G1nQ

De elfde (11 mei):           https://www.youtube.com/watch?v=OeEDoXZj7j8

Na de persconferentie woensdag 6 mei jl. is naar mijn mening duidelijk dat met de nodige beperkingen balletlessen vanaf dinsdag 2 juni a.s. mogelijk zijn. De uitgewerkte plannen hiertoe heb ik ter accordering aan regelgevers voorgelegd. Ik kijk uit naar de reactie.
Ik houd jullie op de hoogte.

Blijf gezond!
Hartelijke groet,
Annelies Marijs

Zaterdag 15 juni 2019 traden de leerlingen van Balletschool Annelies Marijs op in Theater Cultura te Ede. Zij dansten de voorstelling “De Geheime Tuin”.
En ja – zoals beloofd – de tuin ging open.
Al dansend in prachtige kostuums en op mooie – soms indringende – muziek werden de geheimen onthuld: de bloemetjes en de bijtjes, onzekerheid tussen voorjaarsbloemen, een raadselachtig theekransje bij een fontein waar tijdens een visioen een nachtvlinder verschijnt terwijl in de maneschijn het onheil van een geheime liefde aanstaande is. Werkelijk een sprankelende, speelse en onderhoudende balletvoorstelling. Met een enthousiast applaus maakten de toeschouwers duidelijk genoten te hebben. Beide voorstellingen waren uitverkocht.
De dansers/leerlingen hebben genoten. Zij hebben hun beste beentje voor gezet. Ook de 16e voorstelling van Balletschool Annelies Marijs is ronduit geslaagd te noemen!

Balletschool Annelies Marijs actualiseert haar privacybeleid naar aanleiding van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden in Nederland en in de  Europese Unie. De AVG uniformeert de privacywetgeving binnen de Europese Unie en verfijnt de transparantievoorschriften voor de wijze waarop bedrijven en instellingen binnen de Unie hun gegevensverwerking beschrijven.
De Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs geeft u inzicht in de zorgvuldige omgang met en archivering van de persoonsgegevens die u Balletschool Annelies Marijs  ter beschikking stelt.

De privacyverklaring omvat
1) de beschrijving van de privacyprocedures,
2) de uitleg over welke gegevens het gaat,
3) hoe met deze gegevens wordt omgegaan en
4) welke mogelijkheden u hebt om invloed uit te oefenen op de omgang met uw persoonlijke gegevens.

U vindt de Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs op de website (www.balletschoolanneliesmarijs.nl/privacy).
Uw eventuele aanvullende vragen hierover graag via info@balletschoolanneliesmarijs.nl.

“Dansen gaat veroudering van brein tegen” is de kop van een artikel dat Dennis Rijnvis op 25 augustus 2017 schreef op de site NU.NL.
Dit artikel is gebaseerd op de uitslag van een recent Duits onderzoek.
Via de link http://www.nu.nl/wetenschap/4894916/dansen-gaat-veroudering-van-brein-tegen.html komt u bij het artikel.