Het balletseizoen 2020/2021 is voorbij.
Na een voorgaand verwarrend balletseizoen begonnen wij aan een nieuw en naar wij hoopten zo normaal mogelijk seizoen.
Het volgen van de inmiddels ingeburgerde protocollen vonden wij gegeven de omstandigheden niet abnormaal; er was immers nog geen vaccin.
Helaas het verliep anders.
Het coronavirus tierde dusdanig dat weer diverse beperkende maatregelen noodzakelijk waren en er dinsdag 15 december jl. zelfs een 2e lockdown inging.
Naast handen wassen, geen knuffels, geen handen schudden en 1½ meter uit elkaar blijven vanaf toen ook geen balletlessen meer.
Eerst dinsdag 6 april jl. mochten de leerlingen onder 27 jaar weer op les komen buiten in de tent die speciaal voor balletlessen buiten is gebouwd en woensdag 19 mei jl. mochten alle leerlingen weer aan de slag in de buitenballetstudio. Overigens was vanaf deze woensdag weer les in de zaal toegestaan voor leerlingen t/m 17 jaar en ingaande zaterdag 5 juni jl. mocht iedereen weer in de zaal.
Alle balletlessen weer binnen – weliswaar nog steeds met een streng protocol – maar een opluchting, want de tent gaf bescherming maar met kou en regen was het er niet altijd echt prettig.
Tijdens de lockdown zijn voor alle leerlingen lessen op video aangeboden en daarnaast voor de jongsten ook kleurplaten. Maar toch…..’n doekje voor ‘t bloeden.
Ik ben dankbaar dat jullie de balletschool trouw zijn gebleven.
U mag weten dat mij dat een warm en goed gevoel geeft.
Net als vorig seizoen is ook dit seizoen een regeling voor het lesgeld getroffen.
Vrijdag 9 juli 2021 de laatste balletlessen van het seizoen.
Daarna blijft de balletschool ruim 1½ maand gesloten: zomervakantie!
Ik wens iedereen toe dat – ondanks alle beperkingen van de crisis – volop van deze vakantie wordt genoten.
Pas daarbij wel goed op je zelf en op anderen en blijf bovenal gezond.
Gebruikelijk is dat half augustus alle leerlingen een nieuwsbrief met het nieuwe lesrooster, de bedragen voor de lesgelden en alle andere informatie voor het nieuwe balletseizoen ontvangen.
Dat gaat ook dit jaar zeker gebeuren.
Of en zo ja welke beperkingen bij ingang van het nieuwe balletseizoen van kracht zullen zijn weten we nog niet. Dat zien we dan weer.
Een ding is zeker: begin het nieuwe balletseizoen is het merendeel van de volwassen leerlingen gevaccineerd en dat geeft alweer een veiliger gevoel ofschoon het zeker niet betekent dat men nergens meer rekening mee hoeft te houden, integendeel!
N
ogmaals een goede vakantie toegewenst en graag tot in het nieuwe seizoen.

Woensdag 19 mei starten ALLE balletlessen weer.
Weliswaar in de buitenlocatie van de balletschool, maar toch…..

Bereid je goed voor door:
1. het lesrooster op deze website te raadplegen voor de juiste lestijden en
2. neem zeker het
“protocol tijdens de coronacrisis voor balletlessen BUITEN en BINNEN” door dat je vindt in het BLOG op deze website.

Eindelijk een positief bericht: dinsdag 6 april a.s. starten de balletlessen voor de leerlingen jonger dan 27 jaar, weliswaar buiten op het terrein bij de balletschool op een overdekte en afgeschermde balletvloer, maar toch.
De ouderen moeten helaas nog even genoegen nemen met de videolessen. Misschien dat 20 april a.s. ook voor hen meer mogelijk wordt. Afwachten en hopen.

Het lesrooster vanaf dinsdag 6 april 2021:
– maandag –
16:45-17:45 uur klassiek ballet vanaf 12 jaar
18:00-19:00 uur klassiek ballet vanaf 16 jaar
– dinsdag –
16:45-17:45 uur klassiek ballet vanaf 9 jaar
– woensdag –
14:45-15:30 uur algemene dansvorming 3½, 4 en 5 jaar
15:40-16:30 uur klassiek ballet 6, 7 en 8 jaar
– donderdag –
18.15-19.15 uur klassiek ballet middenniveau (
onder 27 jaar!)
– vrijdag –
17:00-17:50 uur streetdance/hiphop vanaf 7 jaar
18:00-18:50 uur streetdance/modern vanaf 15 jaar
19:00-20:00 uur klassiek ballet vanaf 15 jaar

Nadrukkelijk wijs ik op de regels die tijdens de “coronacrisis” in acht moeten worden genomen. Voor uw gemak is zowel het “protocol tijdens de coronacrisis” voor balletlessen BUITEN als ook dat voor balletlessen BINNEN opgenomen in het BLOG op de website van de balletschool.

PROTOCOL

Balletschool Annelies Marijs tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden corona klachten heeft;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
volg nauwgezet de RIVM-voorschriften inzake noodzakelijke quarantaine op;
wanneer er tijdens de balletles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1½ meter afstand;
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
trek thuis je balletkleding aan;
houd bij balletles buiten qua kleding rekening met de buitentemperatuur;
ga voordat je naar de balletschool vertrekt thuis naar het toilet;
was vóór je vertrek naar de balletles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
was je handen thuis met water en zeep ook na het bezoek aan de balletschool;
trek thuis je balletkleding uit;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
de lestijden en lesduur zijn aangepast;
tussen iedere les is ongeveer een kwartier ruimte;
kom niet eerder dan 10 minuten vóór de balletles aan in de balletschool of bij de balletvloer op het buitenterrein en ga direct na de balletles naar huis.

Aankomst in en vertrek uit de balletschool of de balletvloer op het buitenterrein

vanaf 13 jaar draag je bij binnenkomst een mondkapje;
iedere deelnemer aan de balletles betreedt afzonderlijk de balletschool en de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein;
komen toevallig deelnemers gelijktijdig aan dan geeft iedereen met inachtneming van minimaal 1½ meter de ander de ruimte om rustig en ongehinderd de balletschool en -zaal of de balletvloer op het buitenterrein te betreden;
de kleedkamers en de toiletten in de balletschool zijn gesloten;
in de hal van de balletschool of aan de kapstok op het buitenterrein kan eventueel een jas worden opgehangen;
na de balletles verlaat iedere deelnemer afzonderlijk de balletzaal en de balletschool of de balletvloer op het buitenterrein;
deelnemers zorgen dat zij elkaar niet passeren bij het betreden of verlaten van de balletschool en de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein en zij volgen hierbij de aanwijzingen van de leiding strikt op;
deelnemers nemen voor, tijdens en na de balletles de gebruikelijke hygiëne maatregelen alsmede de 1½ meter onderlinge afstand in acht.

De balletles

de balletles die buiten wordt gegeven kan bij zeer slecht weer worden gecanceld (raadpleeg in deze situaties de website);
tijdens de balletles mag het mondkapje worden afgedaan;
deelnemers kunnen vóór de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
al naar gelang de aard van de les stellen de deelnemers zich op aan de barre bij het toegewezen gemarkeerde deel en/of stellen zij zich op in het toegewezen gemarkeerde vak in de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein;
na de les worden de barres door de deelnemers gereinigd met de aanwezige schoonmaakmiddelen;
deelnemers kunnen na de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
deelnemers nemen bij het verlaten van de balletzaal de 1½ meter onderlinge afstand in acht en vanaf 13 jaar geldt dat ook het mondkapje weer wordt gedragen;
deelnemers volgen in alles de aanwijzingen van de leiding / docent strikt op.

Ede, april 2021

Door de lockdown is de balletschool alweer enige tijd gedwongen gesloten.
De reguliere lessen vinden niet plaats. Wel worden voor alle groepen wekelijks danslessen op video aangeboden die per e-mail worden toegestuurd.
Voor balletlessen in de buitenlucht is de buitentemperatuur nog veel te laag. Onverantwoord om daar nu al mee te beginnen.
Naar verwachting is die situatie na de paasdagen anders.
Er wordt inmiddels hard aan gewerkt om dan klaar te staan met een zo comfortabel mogelijke buitenruimte voor de balletlessen.
Buitenruimte omdat ik ervan uitga
dat binnen nog niet zo snel mag.

Voor zo’n gemankeerd balletseizoen is financiële compensatie een vanzelfsprekendheid.
Ik heb
daarom besloten dezelfde regeling als vorig balletseizoen toe te passen, te weten:
a. Bij betaling in termijnen:
U betaalt geen 11 termijnen maar 9 termijnen (betaalmaanden zijn dan september tot en met mei).
b. Bij vooruitbetaling van het hele balletseizoen 2020/2021:
U houdt 0,18 deel van het betaalde jaarbedrag tegoed als “aanbetaling” voor het volgende balletseizoen. Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap opzeggen dan krijgt u het bedrag uiteraard teruggestort.

In geval er nog onduidelijkheden zijn of zich speciale situaties voordoen die overleg vragen kunt u contact opnemen met Annelies Marijs.

PROTOCOL Balletschool Annelies Marijs                 (versie  1-12-2020)

voor balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

-voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
-blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,  benauwdheid of koorts;
-blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de balletles komen;
-blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze  persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
-wanneer er tijdens de balletles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
-houd 1½ meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar);
-hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
-trek thuis je balletkleding aan;
-ga voordat je naar de balletschool vertrekt thuis naar het toilet;
-was vóór je vertrek naar de balletles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
-was je handen thuis met water en zeep ook na het bezoek aan de balletschool;
-trek thuis je balletkleding uit;
-vermijd het aanraken van je gezicht;
-schud geen handen;
-de lestijden en lesduur zijn aangepast;
-tussen iedere les is een kwartier ruimte;
-kom niet eerder dan 10 minuten vóór de balletles aan in de balletschool en ga direct na de balletles naar huis.

Aankomst in en vertrek uit de balletschool

-vanaf 13 jaar draag je bij binnenkomst een mondkapje;
-er nemen maximaal 12 personen deel aan een balletles;
-iedere deelnemer aan de balletles betreedt afzonderlijk de balletschool en de balletzaal;
-komen toevallig deelnemers gelijktijdig aan dan geeft iedereen met inachtneming van minimaal 1½ meter de ander de ruimte om rustig en ongehinderd de balletschool en -zaal te betreden;
-de kleedkamers en de toiletten in de balletschool zijn gesloten;
-in de hal van de balletschool kan eventueel een jas worden opgehangen;
-na de balletles verlaat iedere deelnemer afzonderlijk de balletzaal en de balletschool;
-deelnemers zorgen dat zij elkaar niet passeren bij het betreden of verlaten van de balletschool en de balletzaal en zij volgen hierbij de aanwijzingen van de leiding strikt op;
-deelnemers nemen voor, tijdens en na de balletles de gebruikelijke hygiëne maatregelen alsmede de 1½ meter onderlinge afstand in acht.

De balletles

-tijdens de balletles mag het mondkapje worden afgedaan;
-het aantal deelnemers is afhankelijk van de soort les en bedraagt maximaal 12 (excl. de docent);
-deelnemers kunnen vóór de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
-al naar gelang de aard van de les stellen de deelnemers zich op aan de barre bij het toegewezen gemarkeerde deel en/of stellen zij zich op in het toegewezen gemarkeerde vak in de balletzaal;
-wisseling van barre naar zaaloefeningen steeds met inachtneming van minimaal 1½ meter onderlinge afstand;
-de gemarkeerde vakken zijn zo gesitueerd dat binnen het vak de oefeningen kunnen worden gedaan met inachtneming van minimaal 1½ meter afstand tot anderen;
-na de les worden de barres door de deelnemers gereinigd met de aanwezige schoonmaakmiddelen;
-deelnemers kunnen na de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
-deelnemers zorgen dat zij bij het verlaten van de balletzaal de 1½ meter onderlinge afstand in acht nemen en vanaf 13 jaar geldt dat ook het mondkapje weer wordt gedragen;
-deelnemers volgen in alles de aanwijzingen van de leiding / docent strikt op.

Ede, 1 december 2020

Donderdag 22 augustus jl. was Flevo Dance Wear wederom met dozen vol spitzen in de balletschool.
In coronatijd is zo’n sessie best speciaal: gemondmaskerd spitzen passen.
Hopelijk is dit een eenmalige belevenis geweest.
Ondanks alles is “Spitzendag 2020” toch voor alle partijen succesvol te noemen.

Voor veel mensen is het aannaaien van de elastieken en linten aan de spitzen en het plakken van de leertjes een hele klus.
Om u hierin te ondersteunen staan op de link  http://www.pointes-on-tour.com een aantal pdf-bestandjes waar het een en ander wordt uitgelegd.

Alle leerlingen hebben medio augustus de gebruikelijke brief ontvangen met alle informatie over het nieuwe balletseizoen.
Ondanks alle beperkingen veroorzaakt door het coronavirus is iedereen toch blij weer met dansen te kunnen starten.
De eerste lesdag is maandag 31 augustus 2020.
Alle leerlingen is op het hart gedrukt:
– de aangepaste lestijden te bestuderen,
– de regels uit het “protocol voor  balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis” nauwgezet op te volgen en
– na terugkomst van vakantie in een risicogebied de quarantaine richtlijnen te volgen alvorens naar balletles te komen.
En ja, ondanks alle beperkingen zijn wij van plan er een mooi en leerzaam jaar van te maken!

Zaterdag 15 juni 2019 traden de leerlingen van Balletschool Annelies Marijs op in Theater Cultura te Ede. Zij dansten de voorstelling “De Geheime Tuin”.
En ja – zoals beloofd – de tuin ging open.
Al dansend in prachtige kostuums en op mooie – soms indringende – muziek werden de geheimen onthuld: de bloemetjes en de bijtjes, onzekerheid tussen voorjaarsbloemen, een raadselachtig theekransje bij een fontein waar tijdens een visioen een nachtvlinder verschijnt terwijl in de maneschijn het onheil van een geheime liefde aanstaande is. Werkelijk een sprankelende, speelse en onderhoudende balletvoorstelling. Met een enthousiast applaus maakten de toeschouwers duidelijk genoten te hebben. Beide voorstellingen waren uitverkocht.
De dansers/leerlingen hebben genoten. Zij hebben hun beste beentje voor gezet. Ook de 16e voorstelling van Balletschool Annelies Marijs is ronduit geslaagd te noemen!