Half augustus is jaarlijks de tijd om alle informatie over het nieuwe balletseizoen met de leerlingen te delen.
Zo ook dit jaar en wel de informatie over het aanstaande balletseizoen 2023 / 2024.
Alle leerlingen hebben inmiddels deze informatie per post ontvangen; de poststukken zijn nl. donderdag 10 augustus jl. gepost en Post.NL belooft immers de volgende dag te bezorgen.
In het toegestuurde is te vinden, dat:
– de lessen maandag 4 september 2023 starten,
– deelnemers foto’s van de voorstelling kunnen aanvragen,
– de taakverdeling van de docenten gewijzigd is,
– op dinsdag een extra kinderles is toegevoegd,
– op dinsdag de les modern jazz vervangen wordt de les “Pilates in beweging”,
– op woensdagmiddag tussen iedere les een kwartier “wisseltijd” is ingelast,
– op vrijdag een nieuwe les “Kids dance” wordt aangeboden en
– het lesgeld een beetje wordt verhoogd.
De aanpassingen voor het nieuwe balletseizoen 2023 / 2024 van het lesrooster, de lesgelden en de vakanties zijn inmiddels op deze website verwerkt.

De beide voorstellingen “Wondere Wereld” zijn goed verlopen. Tweemaal een uitverkochte zaal en na afloop vele complimenten en lovende woorden over de uitvoering van de dansen, de dansen, de kostuums, de muziek, de belichting en noem maar op.

Voor nu nog even drie punten van aandacht:

1. De laatste les.
In de week van maandag 26 juni tot en met vrijdag 30 juni a.s. worden de laatste lessen van het seizoen gegeven.

2. Start zomervakantie balletschool.
Zaterdag 1 juli a.s. start de zomervakantie van de balletschool en deze duurt als gebruikelijk twee maanden, nl. de maanden juli en augustus.

3. Nieuwe balletseizoen 2023/2024.
Half augustus a.s. ontvangen alle leerlingen een nieuwsbrief met het nieuwe lesrooster, de bedragen voor de lesgelden en alle andere informatie voor het nieuwe balletseizoen 2023/2024.

Voor de komende twee maanden: GOEDE VAKANTIE!

De leerlingenvoorstelling van dit balletseizoen vindt plaats zaterdag 24 juni 2023 om 14:00 uur de eerste en om 16:30 uur de tweede in Theater Cultura te Ede.
Deze voorstelling draagt als titel “Wondere Wereld” en omvat 17 dansen.
Als begrip is “Wondere Wereld” voor velerlei uitleg vatbaar en zal het bij iedereen ook een eigen beleving en invulling oproepen.
Deze balletvoorstelling is gericht op een vreedzame en blijmoedige wereld.
De dansers hopen u een onbezorgde en ontspannen middag te bieden door u met mooie dansen mee te nemen in hun “Wondere Wereld”.
Anders gezegd: de toeschouwers even aan de echte wereld proberen te onttrekken.
De dansers van Balletschool Annelies Marijs hebben hard gestudeerd om u een mooie balletvoorstelling aan te bieden, die u even de werkelijkheid laat vergeten.
Mooie kostuums dragen daaraan natuurlijk bij en ook de muziek beïnvloedt het gemoed.
Laat u meevoeren en geniet!
De prijs van een toegangskaart is € 15,00 en worden verkocht op rij- en stoelnummer.
De toegangskaarten zijn vanaf maandag 27 maart a.s. via Theater Cultura te Ede verkrijgbaar:
* via internet 7 dagen per week en 24 uur per dag via onderstaande links
– voor de voorstelling van 14:00 uur:  https://www.cultura-ede.nl/voorstellingen/wondere-wereld-128391
– voor de voorstelling van 16:30 uur:  https://www.cultura-ede.nl/voorstellingen/wondere-wereld-128395
of
* bij de theaterkassa tijdens openingstijden van Cultura.

Een goede, veilige en gezonde jaarwisseling gewenst!
En wat ons betreft: OOK DANSEND 2023 IN en DOOR

Voor de kinderen zijn in juni a.s. “Open Lessen”.
Een “Open Les” is een les waarbij ouders en verzorgers welkom zijn om de vorderingen van hun kind te bewonderen.

Deze “Open Lessen” worden gegeven op:

dinsdag 14 juni a.s. 16:45-17:45 uur voor de kinderles klassiek ballet vanaf 9 jaar,

woensdag 15 juni a.s. 14:45-15:30 uur voor les algemene dansvorming,

vrijdag 17 juni a.s. 17:00-17:50 uur voor de les streetdance/hiphop vanaf 7 jaar en

woensdag 22 juni a.s. 15:30-16:20 uur voor de kinderles klassiek ballet 6, 7 en 8 jaar.

Maandag 17 januari a.s. starten ALLE lessen weer.
Check a.u.b. de lestijden !!!
Het “Lesrooster tijdens Coronacrisis Balletseizoen 2021/2022” is van kracht.
Dit rooster staat ook op de website in de rubriek “LESROOSTERS”.

Regels voor deelname aan de lessen en het bezoeken van de balletschool:
1.
personen van 18 jaar en ouder moeten een coronatoegangsbewijs hebben en
2.
personen van 13 jaar en ouder dragen een mondkapje; tijdens de les mag het af.

Tot slot nog dit:
houdt u aan de basisregels,
– blijf bij klachten thuis en
– volg quarantaine regel
s op.

Vanaf zaterdag 6 november 2021 geldt voor personen van 18 jaar en ouder voor deelname aan de balletlessen een coronatoegangsbewijs.
Dit betekent dat bij binnenkomst van de balletschool bij iedereen van 18 jaar en ouder de persoonlijke QR-code wordt gescand.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.
Testen is gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen.
Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien.

Voor bezoekers van de balletschool van 18 jaar en ouder is het dus noodzakelijk:
a. de persoonlijke QR-code èn een geldig ID-bewijs bij zich te hebben of
b. een persoonlijk coronatoegangsbewijs op papier èn een geldig ID-bewijs bij zich te hebben.

Geldig ID-bewijs: een paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

PROTOCOL

Balletschool Annelies Marijs tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden corona klachten heeft;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
volg nauwgezet de RIVM-voorschriften inzake noodzakelijke quarantaine op;
wanneer er tijdens de balletles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1½ meter afstand;
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
trek thuis je balletkleding aan;
houd bij balletles buiten qua kleding rekening met de buitentemperatuur;
ga voordat je naar de balletschool vertrekt thuis naar het toilet;
was vóór je vertrek naar de balletles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
was je handen thuis met water en zeep ook na het bezoek aan de balletschool;
trek thuis je balletkleding uit;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
de lestijden en lesduur zijn aangepast;
tussen iedere les is ongeveer een kwartier ruimte;
kom niet eerder dan 10 minuten vóór de balletles aan in de balletschool of bij de balletvloer op het buitenterrein en ga direct na de balletles naar huis.

Aankomst in en vertrek uit de balletschool of de balletvloer op het buitenterrein

vanaf 13 jaar draag je bij binnenkomst een mondkapje;
iedere deelnemer aan de balletles betreedt afzonderlijk de balletschool en de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein;
komen toevallig deelnemers gelijktijdig aan dan geeft iedereen met inachtneming van minimaal 1½ meter de ander de ruimte om rustig en ongehinderd de balletschool en -zaal of de balletvloer op het buitenterrein te betreden;
de kleedkamers en de toiletten in de balletschool zijn gesloten;
in de hal van de balletschool of aan de kapstok op het buitenterrein kan eventueel een jas worden opgehangen;
na de balletles verlaat iedere deelnemer afzonderlijk de balletzaal en de balletschool of de balletvloer op het buitenterrein;
deelnemers zorgen dat zij elkaar niet passeren bij het betreden of verlaten van de balletschool en de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein en zij volgen hierbij de aanwijzingen van de leiding strikt op;
deelnemers nemen voor, tijdens en na de balletles de gebruikelijke hygiëne maatregelen alsmede de 1½ meter onderlinge afstand in acht.

De balletles

de balletles die buiten wordt gegeven kan bij zeer slecht weer worden gecanceld (raadpleeg in deze situaties de website);
tijdens de balletles mag het mondkapje worden afgedaan;
deelnemers kunnen vóór de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
al naar gelang de aard van de les stellen de deelnemers zich op aan de barre bij het toegewezen gemarkeerde deel en/of stellen zij zich op in het toegewezen gemarkeerde vak in de balletzaal of de balletvloer op het buitenterrein;
na de les worden de barres door de deelnemers gereinigd met de aanwezige schoonmaakmiddelen;
deelnemers kunnen na de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
deelnemers nemen bij het verlaten van de balletzaal de 1½ meter onderlinge afstand in acht en vanaf 13 jaar geldt dat ook het mondkapje weer wordt gedragen;
deelnemers volgen in alles de aanwijzingen van de leiding / docent strikt op.

Ede, april 2021

Zaterdag 15 juni 2019 traden de leerlingen van Balletschool Annelies Marijs op in Theater Cultura te Ede. Zij dansten de voorstelling “De Geheime Tuin”.
En ja – zoals beloofd – de tuin ging open.
Al dansend in prachtige kostuums en op mooie – soms indringende – muziek werden de geheimen onthuld: de bloemetjes en de bijtjes, onzekerheid tussen voorjaarsbloemen, een raadselachtig theekransje bij een fontein waar tijdens een visioen een nachtvlinder verschijnt terwijl in de maneschijn het onheil van een geheime liefde aanstaande is. Werkelijk een sprankelende, speelse en onderhoudende balletvoorstelling. Met een enthousiast applaus maakten de toeschouwers duidelijk genoten te hebben. Beide voorstellingen waren uitverkocht.
De dansers/leerlingen hebben genoten. Zij hebben hun beste beentje voor gezet. Ook de 16e voorstelling van Balletschool Annelies Marijs is ronduit geslaagd te noemen!

Balletschool Annelies Marijs actualiseert haar privacybeleid naar aanleiding van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden in Nederland en in de  Europese Unie. De AVG uniformeert de privacywetgeving binnen de Europese Unie en verfijnt de transparantievoorschriften voor de wijze waarop bedrijven en instellingen binnen de Unie hun gegevensverwerking beschrijven.
De Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs geeft u inzicht in de zorgvuldige omgang met en archivering van de persoonsgegevens die u Balletschool Annelies Marijs  ter beschikking stelt.

De privacyverklaring omvat
1) de beschrijving van de privacyprocedures,
2) de uitleg over welke gegevens het gaat,
3) hoe met deze gegevens wordt omgegaan en
4) welke mogelijkheden u hebt om invloed uit te oefenen op de omgang met uw persoonlijke gegevens.

U vindt de Privacyverklaring Balletschool Annelies Marijs op de website (www.balletschoolanneliesmarijs.nl/privacy).
Uw eventuele aanvullende vragen hierover graag via info@balletschoolanneliesmarijs.nl.