Mondkapjesplicht opgenomen in protocol balletlessen per 1-12-2020

PROTOCOL Balletschool Annelies Marijs                 (versie  1-12-2020)

voor balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

-voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
-blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,  benauwdheid of koorts;
-blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de balletles komen;
-blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze  persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
-wanneer er tijdens de balletles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
-houd 1½ meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar);
-hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
-trek thuis je balletkleding aan;
-ga voordat je naar de balletschool vertrekt thuis naar het toilet;
-was vóór je vertrek naar de balletles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
-was je handen thuis met water en zeep ook na het bezoek aan de balletschool;
-trek thuis je balletkleding uit;
-vermijd het aanraken van je gezicht;
-schud geen handen;
-de lestijden en lesduur zijn aangepast;
-tussen iedere les is een kwartier ruimte;
-kom niet eerder dan 10 minuten vóór de balletles aan in de balletschool en ga direct na de balletles naar huis.

Aankomst in en vertrek uit de balletschool

-vanaf 13 jaar draag je bij binnenkomst een mondkapje;
-er nemen maximaal 12 personen deel aan een balletles;
-iedere deelnemer aan de balletles betreedt afzonderlijk de balletschool en de balletzaal;
-komen toevallig deelnemers gelijktijdig aan dan geeft iedereen met inachtneming van minimaal 1½ meter de ander de ruimte om rustig en ongehinderd de balletschool en -zaal te betreden;
-de kleedkamers en de toiletten in de balletschool zijn gesloten;
-in de hal van de balletschool kan eventueel een jas worden opgehangen;
-na de balletles verlaat iedere deelnemer afzonderlijk de balletzaal en de balletschool;
-deelnemers zorgen dat zij elkaar niet passeren bij het betreden of verlaten van de balletschool en de balletzaal en zij volgen hierbij de aanwijzingen van de leiding strikt op;
-deelnemers nemen voor, tijdens en na de balletles de gebruikelijke hygiëne maatregelen alsmede de 1½ meter onderlinge afstand in acht.

De balletles

-tijdens de balletles mag het mondkapje worden afgedaan;
-het aantal deelnemers is afhankelijk van de soort les en bedraagt maximaal 12 (excl. de docent);
-deelnemers kunnen vóór de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
-al naar gelang de aard van de les stellen de deelnemers zich op aan de barre bij het toegewezen gemarkeerde deel en/of stellen zij zich op in het toegewezen gemarkeerde vak in de balletzaal;
-wisseling van barre naar zaaloefeningen steeds met inachtneming van minimaal 1½ meter onderlinge afstand;
-de gemarkeerde vakken zijn zo gesitueerd dat binnen het vak de oefeningen kunnen worden gedaan met inachtneming van minimaal 1½ meter afstand tot anderen;
-na de les worden de barres door de deelnemers gereinigd met de aanwezige schoonmaakmiddelen;
-deelnemers kunnen na de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
-deelnemers zorgen dat zij bij het verlaten van de balletzaal de 1½ meter onderlinge afstand in acht nemen en vanaf 13 jaar geldt dat ook het mondkapje weer wordt gedragen;
-deelnemers volgen in alles de aanwijzingen van de leiding / docent strikt op.

Ede, 1 december 2020

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van ons.