Mondkapjesplicht opgenomen in protocol balletlessen per 1-12-2020

PROTOCOL Balletschool Annelies Marijs                 (versie  1-12-2020)

voor balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

-voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
-blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,  benauwdheid of koorts;
-blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de balletles komen;
-blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze  persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
-wanneer er tijdens de balletles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
-houd 1½ meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar);
-hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
-trek thuis je balletkleding aan;
-ga voordat je naar de balletschool vertrekt thuis naar het toilet;
-was vóór je vertrek naar de balletles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
-was je handen thuis met water en zeep ook na het bezoek aan de balletschool;
-trek thuis je balletkleding uit;
-vermijd het aanraken van je gezicht;
-schud geen handen;
-de lestijden en lesduur zijn aangepast;
-tussen iedere les is een kwartier ruimte;
-kom niet eerder dan 10 minuten vóór de balletles aan in de balletschool en ga direct na de balletles naar huis.

Aankomst in en vertrek uit de balletschool

-vanaf 13 jaar draag je bij binnenkomst een mondkapje;
-er nemen maximaal 12 personen deel aan een balletles;
-iedere deelnemer aan de balletles betreedt afzonderlijk de balletschool en de balletzaal;
-komen toevallig deelnemers gelijktijdig aan dan geeft iedereen met inachtneming van minimaal 1½ meter de ander de ruimte om rustig en ongehinderd de balletschool en -zaal te betreden;
-de kleedkamers en de toiletten in de balletschool zijn gesloten;
-in de hal van de balletschool kan eventueel een jas worden opgehangen;
-na de balletles verlaat iedere deelnemer afzonderlijk de balletzaal en de balletschool;
-deelnemers zorgen dat zij elkaar niet passeren bij het betreden of verlaten van de balletschool en de balletzaal en zij volgen hierbij de aanwijzingen van de leiding strikt op;
-deelnemers nemen voor, tijdens en na de balletles de gebruikelijke hygiëne maatregelen alsmede de 1½ meter onderlinge afstand in acht.

De balletles

-tijdens de balletles mag het mondkapje worden afgedaan;
-het aantal deelnemers is afhankelijk van de soort les en bedraagt maximaal 12 (excl. de docent);
-deelnemers kunnen vóór de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
-al naar gelang de aard van de les stellen de deelnemers zich op aan de barre bij het toegewezen gemarkeerde deel en/of stellen zij zich op in het toegewezen gemarkeerde vak in de balletzaal;
-wisseling van barre naar zaaloefeningen steeds met inachtneming van minimaal 1½ meter onderlinge afstand;
-de gemarkeerde vakken zijn zo gesitueerd dat binnen het vak de oefeningen kunnen worden gedaan met inachtneming van minimaal 1½ meter afstand tot anderen;
-na de les worden de barres door de deelnemers gereinigd met de aanwezige schoonmaakmiddelen;
-deelnemers kunnen na de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
-deelnemers zorgen dat zij bij het verlaten van de balletzaal de 1½ meter onderlinge afstand in acht nemen en vanaf 13 jaar geldt dat ook het mondkapje weer wordt gedragen;
-deelnemers volgen in alles de aanwijzingen van de leiding / docent strikt op.

Ede, 1 december 2020

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van ons.

“Spitzendag” 2020

Donderdag 22 augustus jl. was Flevo Dance Wear wederom met dozen vol spitzen in de balletschool. In coronatijd is zo’n sessie best speciaal: gemondmaskerd spitzen

Lees meer »