Lesgeld en de lockdown

De coronacrisis heeft onze overheid doen besluiten ingrijpende maatregelen te treffen waaronder een lockdown.
Hierdoor is de balletschool een tijd gedwongen gesloten en kunnen de reguliere lessen niet plaats vinden.
Lessen inhalen zal – in overleg met betrokkenen – plaats vinden wanneer deze lockdown is opgeheven.
Voor gevorderde leerlingen klassiek ballet staan op deze website voortreffelijke oefeningen aan de barre.
Voorts zijn voor alle groepen een of meerdere balletlessen op video gemaakt die aan geïnteresseerden worden toegestuurd.
Voorgaande maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende zijn om volledige compensatie te kunnen bieden.
Aannemelijk is daarom dat ook dit balletseizoen financiële compensatie aan de orde zal zijn.
Vooraleer hierover echter definitieve beslissingen te nemen wil ik graag de situatie van het grootste deel van het balletseizoen kunnen overzien.
Ik verzoek dan ook alle leerlingen de termijnbetalingen gewoon voort te zetten en niet te denken “de balletschool is een maand gesloten dus ik betaal die termijn/maand niet”.
Het lesgeld betalen in termijnen omvat 11 termijnen. Januari is eerst de vijfde en februari de zesde termijn.
Er resteren dus nog voldoende termijnen (en tijd!) om een passende financiële regeling voor het gemankeerde balletseizoen te treffen.

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van ons.