Het gevolg van de pandemie voor de balletschool

Door de lockdown is de balletschool alweer enige tijd gedwongen gesloten.
De reguliere lessen vinden niet plaats. Wel worden voor alle groepen wekelijks danslessen op video aangeboden die per e-mail worden toegestuurd.
Voor balletlessen in de buitenlucht is de buitentemperatuur nog veel te laag. Onverantwoord om daar nu al mee te beginnen.
Naar verwachting is die situatie na de paasdagen anders.
Er wordt inmiddels hard aan gewerkt om dan klaar te staan met een zo comfortabel mogelijke buitenruimte voor de balletlessen.
Buitenruimte omdat ik ervan uitga
dat binnen nog niet zo snel mag.

Voor zo’n gemankeerd balletseizoen is financiële compensatie een vanzelfsprekendheid.
Ik heb
daarom besloten dezelfde regeling als vorig balletseizoen toe te passen, te weten:
a. Bij betaling in termijnen:
U betaalt geen 11 termijnen maar 9 termijnen (betaalmaanden zijn dan september tot en met mei).
b. Bij vooruitbetaling van het hele balletseizoen 2020/2021:
U houdt 0,18 deel van het betaalde jaarbedrag tegoed als “aanbetaling” voor het volgende balletseizoen. Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap opzeggen dan krijgt u het bedrag uiteraard teruggestort.

In geval er nog onduidelijkheden zijn of zich speciale situaties voordoen die overleg vragen kunt u contact opnemen met Annelies Marijs.

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van ons.