De regels bij balletles binnen

PROTOCOL Balletschool Annelies Marijs voor balletlessen in de balletzaal tijdens de coronacrisis

Algemene veiligheids- en hygiëneregels

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
  benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de balletles komen;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat
  je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis
  blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • wanneer er tijdens de balletles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
  of koorts, ga dan direct naar huis;
 • houd 1½ meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
  (uitzondering voor kinderen tot 18 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • trek thuis je balletkleding aan;
 • ga voordat je naar de balletschool vertrekt thuis naar het toilet;
 • was vóór je vertrek naar de balletles thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen thuis met water en zeep ook na het bezoek aan de balletschool;
 • trek thuis je balletkleding uit;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • de lestijden en lesduur zijn aangepast;
 • tussen iedere les is een kwartier ruimte;
 • kom niet eerder dan 10 minuten vóór de balletles aan in de balletschool en ga direct na de balletles
  naar huis.

Aankomst in en vertrek uit de balletschool

 • er nemen maximaal 12 personen deel aan een balletles;
 • iedere deelnemer aan de balletles betreedt afzonderlijk de balletschool en de balletzaal;
 • komen toevallig deelnemers gelijktijdig aan dan geeft iedereen met in achtneming van minimaal
  1½ meter de ander de ruimte om rustig en ongehinderd de balletschool en -zaal te betreden;
 • de kleedkamers en de toiletten in de balletschool zijn gesloten;
 • in de hal van de balletschool kan eventueel een jas worden opgehangen;
 • na de balletles verlaat iedere deelnemer afzonderlijk de balletzaal en de balletschool;
 • deelnemers zorgen dat zij elkaar niet passeren bij het betreden of verlaten van de balletschool en
  de balletzaal en zij volgen hierbij de aanwijzingen van de leiding strikt op;
 • deelnemers nemen voor, tijdens en na de balletles de gebruikelijke hygiëne maatregelen alsmede
  de 1½ meter onderlinge afstand in acht.

De balletles

 • het aantal deelnemers is afhankelijk van de soort les en bedraagt maximaal 12 (excl. de docent);
 • deelnemers kunnen vóór de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
 • al naar gelang de aard van de les stellen de deelnemers zich op aan de barre bij het toegewezen
  gemarkeerde deel en/of stellen zij zich op in het toegewezen gemarkeerde vak in de balletzaal;
 • wisseling van barre naar zaaloefeningen steeds met in achtneming van minimaal 1½ meter
  onderlinge afstand;
 • de gemarkeerde vakken zijn zo gesitueerd dat binnen het vak de oefeningen kunnen worden
  gedaan met in achtneming van minimaal 1½ meter afstand tot anderen;
 • na de les worden de barres door de deelnemers gereinigd met de aanwezige schoonmaakmiddelen;
 • deelnemers kunnen na de les gebruik maken van desinfecterende handgel;
 • deelnemers zorgen dat zij bij het verlaten van de balletzaal de 1½ meter onderlinge afstand in acht
  nemen;
 • deelnemers volgen in alles de aanwijzingen van de leiding / docent strikt op.

Ede, 1 juli 2020

Meer nieuws

Blijf op de hoogte van ons.