Het nieuwe balletseizoen 2018/2019

De Berichten, vrijdag, 17 augustus 2018 18:01

Ook zo'n zin om weer te gaan dansen!?
Alle leerlingen hebben vrijdag 17 augustus 2018 per post de nieuwe folder met begeleidende brief voor het komende seizoen ontvangen.
Hierin is te vinden, dat:
- de lessen maandag 3 september 2018 starten,
- donderdag 30 augustus a.s. "spitzendag" is en
- het lesgeld iets is verhoogd.
De aanpassingen voor het nieuwe balletseizoen 2018/2019 van het lesrooster, de vakanties en de tarieven van het lesgeld zijn inmiddels op de website verwerkt.