Lidmaatschap


Aanmelden

Aanmelding voor het lidmaatschap van Balletschool Annelies Marijs altijd schriftelijk door het volledig invullen en ondertekenen van een "Aanmeldingsformulier" dat in de balletschool verkrijgbaar is.
Bij aanmelding van minderjarigen is een handtekening van de ouder of verzorger vereist.
Na ontvangst van het "Aanmeldingsformulier" wordt het lidmaatschap schriftelijk bevestigd.
Inschrijving als lid/leerling is voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.

Leerlingnummer

Het leerlingnummer wordt uitsluitend gebruikt voor een goede verwerking van de lesgelden. Vermeld dit daarom steeds bij betalingen of correspondentie.
In de bevestigingsbrief treft de nieuwe leerling het toegekende leerlingnummer aan.

Lesgelden

De hoogte van het lesgeld wordt per seizoen vastgesteld.
Het balletseizoen loopt van september tot en met juli, 11 termijnen/maanden dus.
Het lesgeld kan vóór aanvang van het seizoen voor het hele seizoen/jaar worden betaald of men kan kiezen voor gespreide betaling in 11 maandelijkse termijnen.
Er worden geen rekeningen of acceptgiro's verstuurd. Leerlingen zorgen zelf voor tijdige betaling.
Het lesgeld dient vooraf vóór elke 1e van de maand te worden voldaan met vermelding van naam, periode (hele seizoen of maand/termijn) en het leerlingnummer op één van de volgende bankrekeningen ten name van J.M.E. Marijs:
IBAN:  NL92 INGB 0004 0230 88 of
           NL50 RABO 0387 0317 74.

Tarieven per les balletseizoen 2017 - 2018:

- kinderen tot 13 jaar         € 244,75 jaar/seizoen of € 22,25 per termijn/maand

- vanaf 13 jaar tot 18 jaar  € 272,25 jaar/seizoen of € 24,75 per termijn/maand

- 18 jaar en ouder              € 308,00 jaar/seizoen of € 28,00 per termijn/maand

Kortingsregelingen:

Kortingen worden toegekend bij

- vooruitbetaling ineens voor hele seizoen of

- gezinsleden uit één gezin die op hetzelfde adres wonen of

- leerlingen die zich inschrijven voor meerdere lessen per week

Betalingsherinnering
:

Bij een betalingsherinnering wordt € 3,00 kosten in rekening gebracht.
Als deze herinnering wordt genegeerd volgt invordering via een incassobureau.


Opzegging

Beëindiging van het lidmaatschap altijd schriftelijk of per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

 

Categorie├źn